Sürekli kendini inceler, kritik eder, değerlendirir, iyileştirir, yeniler ve kendisiyle rekabet eder.

Şirket faaliyetlerinde modern teknolojiyi kullanır. 

Personelinin çalışkan, dürüst, uyumlu, ahlaklı ve yaratıcı olmasına özen gösterir.

Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar.

Bölgesel teşkilatlanmaya, özerk yönetime ve merkezi denetime önem verir.

Kanunların öngördüğü hukuki, idari ve mali zorunlulukların tamamını yerine getirir.

İş ve toplum ahlakı kurallarına titizlikle uyar.

Vizyonumuz